Pelastustoimi

Pelastustoimi

Pelastusviranomaiset ehkäisevät onnettomuuksia tehokkaasti ennalta yhteistyössä muiden tahojen kanssa, jolloin onnettomuuksien ja vahinkojen määrä vähenee olennaisesti. Yhteiskuntaan luodaan sellaiset puitteet, että yksittäiset ihmiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat elinympäristössään ja toiminnassaan ehkäistä onnettomuuksia sekä varautua rajoittamaan ja torjumaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja seurauksia. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuksien seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.

Onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja väestönsuojelu muodostavat Suomessa kokonaisuuden, jonka valmius kattaa kaikki onnettomuustapaukset päivittäisistä onnettomuuksista suuronnettomuuksiin asti.

Päätöksentekoa kolmella tasolla

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ministeriö. Ministeriön pelastusosasto johtaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa sekä huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä.

Aluehallintovirasto valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan.

Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla.

Pelastustoimen visio

Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri ja Euroopan tehokkain pelastustoimi

Tämä tarkoittaa

  • yhteiskuntaa, jossa jokainen ottaa vastuuta turvallisuudesta ja onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta
  • motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä
  • taloudellisesti tuotettuja palveluja, jotka vastaavat uhkia ja asiakkaiden tarpeita
  • hyvää kumppanuusverkostoa.

LÄHDE: http://www.pelastustoimi.fi/pelastustoimi